อะไหล่จักรเย็บผ้า

ใช้กับจักรอุตสาหกรรม: ราคา/แพค (6 อัน)

35 บาท

ใชักับจักรบ้าน: ราคา/แพค (6 อัน)

30 บาท

ใช้กับจักรอุตสาหกรรม: ราคา/อัน

70 บาท

ใช้กับจักรบ้าน: ราคา/อัน

60 บาท

ใช้กับจักรซิงเกอร์ 964, 974, 8019 และอีกหลายรุ่น

160 บาท

ใช้กับจักรบ้านโบราณ : ราคา/อัน

40 บาท

ใช้กับจักรอุตสาหกรรม : ราคา/อัน

65 บาท

ราคา/คู่

30 บาท

ใช้กับจักรบ้าน : ราคา/อัน

55 บาท

ใช้กับจักรซิงเกอร์ 964,974,972,988: ราคา/อัน

150 บาท

ใช้กับชุดกรอกระสวย: ราคา/อัน

20 บาท

∅ = 11ซม. รอบวง 37ซม.: ราคา/เส้น

30 บาท

ความยาว 170 ซม.: ราคา/เส้น

50 บาท

ราคา/อัน

20 บาท

ราคา/อัน

15 บาท

ทำความสะอาดจักร / แป้นคียบอร์ด

20 บาท

ใช้กับจักรบ้านโบราณ : ราคา/อัน

70 บาท

ใบมีดตัดขอบผ้าจักรโพ้ง: ราคา/เซ็ต (1คู่)

55 บาท

หมวดสินค้า-diy