จักรเล็กที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไปอาจเรียกกันหลายชื่อ เช่น จักรเล็ก จักรธรรมดา จักรบ้าน จักรไฟฟ้า ถ้าเป็นรุ่นเก่าสีดำ เรียกจักรหัวดำ ใช้งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ ทั่วไป
แตกต่างจากจักรอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่แข็งแรง ใช้งานหนักในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ช่างตัดผ้าอาชีพอาจมีทั้งจักรเล็กและจักรอุตสาหกรรมใช้ในงาน
จักรบ้านและจักรอุตสาหกรรมใช้ตีนผีต่างกัน และใช้ด้วยกันไม่ได้ เพราะความยาวก้านตีนผีไม่เท่ากัน

ตีนผีจักรเย็บผ้ามีหลายแบบหลายชนิด โปรดพิจารณาว่า ท่านต้องการซื้อตีนผีแบบใด
1. ใช้กับจักรบ้าน (จักรธรรมดา) หรือจักรอุตสาหกรรม (ส่วนใหญ่เราขายตีนผีจักรบ้าน)
2. ตีนผีแบบมีก้านในตัว (ก้านสั้นจักรบ้าน/ก้านยาวจักรอุตสาหกรรม) แบบนี้นำไปล็อกกับหมุดยึดตีนผีของจักรได้เลย
3. ตีนผีแบบ snap on ที่เราขายเป็นแบบหน้าล็อก 6 มิลลิเมตร ใช้กับจักรบ้าน ถ้าท่านมีก้าน snap  6 มิล อยู่แล้ว ใช้ได้ค่ะ
ถ้ามีก้านล็อก snap แบบ 2 มิล (จักรรุ่นเก่า) หรือใหญ่กว่า 6 มิล (จักรบางรุ่น) จะใช้กันไม่ได้ อาจต้องซื้อก้าน snap 6 มิล เพิ่มเติม

เราไม่สามารถบอกได้ว่าจักรเย็บผ้ารุ่นที่ท่านใช้อยู่  สามารถใช้กับตีนผีมาตรฐานทั่วไปที่ทางร้านขายอยู่หรือไม่
หากท่านไม่แน่ใจจากภาพประกอบ และรายละเอียดสินค้า  แนะนำให้ซื้อจากหน้าร้านดีกว่าค่ะ
เพราะทางร้านมีนโยบายไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อไปแล้วไม่สามารถใช้กับจักรเย็บผ้าของท่านได้

ตีนผีจักรอุตสาหกรรม

ใช้กับจักรอุตสาหกรรม : ราคา/อัน

65 บาท

หมวดสินค้า-diy