กาวรีดร้อน

ขนาด 20x50 ซม.: ราคา/แผ่น

45 บาท

ราคา/แผ่น (20x50 cm)

45 บาท

ราคา/หลา (ขนาด 90x110 ซม.)

40 บาท

แถบกว้าง 1.5 ซม.: ราคา/ม้วน (10 เมตร)

50 บาท

หมวดสินค้า-diy