กาวรีดร้อน

ขนาด 20x50 ซม.: ราคา/แผ่น

30 บาท

ราคา/แผ่น (20x50 cm)

30 บาท

ราคา/หลา (ขนาด 90x110 ซม.)

ราคาปรกติ 40 บาท
30 บาท

แถบกว้าง 1.5 ซม.: ราคา/ม้วน (10 เมตร)

30 บาท

หมวดสินค้า-diy