ตากลิ้ง

คลิกเลือกไซส์ที่ต้องการ
15 บาท
ไซส์
สินค้าในสต๊อกมีมากกว่า 20 [86]

ตากลิ้ง มีหลายขนาด
ราคาต่อแพค จำนวนบรรจุ ดังนี้

ขนาด 20 มม. จำนวน 4 ชิ้น
ขนาด 12 มม. จำนวน 8 ชิ้น

ขนาด 9 มม. จำนวน 12 ชิ้น
ขนาด 7 มม. จำนวน 16 ชิ้น

ขนาด 6 มม. จำนวน 20 ชิ้น
ขนาด 4 มม. จำนวน 24 ชิ้น
ขนาด 2 มม. จำนวน 28 ชิ้น

หมวดสินค้า-diy